Variatorriemen

Openflank vormvertande Variatorriemen

Naast de VRX/VNN variatorriemen van Texrope, ons huismerk, bieden wij met Concar Varispeed Variatorriemen een complete range als alternatief aan. Variatorriemen zijn net als V-riemen met Klassiek profiel een product dat meer en meer vooral in de vervangingsmarkt wordt gebruikt. Met de opkomst van electronisch geregelde    units worden in de industrie nog weinig nieuwe variator aandrijvingen berekend en ontworpen behoudens voor die speciale toepassingen waar de aandrijving om technische redenen met electronisch geregelde units niet goed functioneren en om die reden blijvend voor een variator aandrijving wordt gekozen zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij zelflossende aanhangers. Omdat er, ook bij Texrope, gedurende de tijd referenties minder goed beschikbaar zijn of zelfs vervallen vanwege teruglopende vraag en productie aantallen bieden wij u met het Concar gamma een zo goed mogelijk alternatief aan om toch over een zo compleet mogelijk pakket variatorriemen te kunnen beschikken met korte levertijd. Wij worden vanuit het Concar DC 2x per week geleverd. Het Concar Vari-Speed leveringsprogramma omvat variatorriemen conform ISO 1604, het standaard profiel.

Leverbare   Variatorriem profielen zijn:      
13×5 32×10 70×18  
17×5 34×8    
17×6 36×14    
21×6 37×10    
22×6 41×13    
22×8 47×10    
23×10 47×13    
26×8 52×16    
28×8 55×16    
30×10 65×20    

Heeft u voor uw toepassing een andere breedt maat nodig is daar bij Concar een mogelijkheid voor.
De extra prijs toeslag voor een afwijkende breedte maat bedraagt 20% van de geldende bruto prijs.

Download hier de documentatie >