Serax HTD

 

Serax

Klembus HTD Tandriemschijven    Naast het TransLink (Taper-Lock) klembussysteem heeft Actra als enige het Serax klembussysteem waarover u kunt beschikken. Ook de Serax klembus HTD tandriemschijven maken deel uit van ons leveringsgamma. De Serax klembus tandriemschijven worden vervaardigd uit diverse materialen. In de tabellen wordt steeds  aangegeven van welke materiaalsoort de desbetreffende tandriemschijf is gemaakt. De meest voorkomende klembus tandriemschijven kunnen wij u uit voorraad leveren. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan is het meestal mogelijk deze met een korte levertijd alsnog te leveren. Vanuit het DC van onze leverancier kunnen de meeste tandriemschijven uit voorraad geleverd worden. Het kenmerkende voor een Serax tandriemschijf is dat de Serax klembus is uitgevoerd met metrische inbusbouten die ingrijpen in de gaten in de kraag van de klembus. Het zijn trekbouten terwijl het TransLink TaperBush systeem  de verbinding tot stand brengt d.m.v. drukbouten met een grove draad. Natrekken van de TransLink klembusbouten is daarom noodzakelijk de grove draad heeft de eigenschap los te lopen. De Serax klembus wordt eerst op de as geplaatst, vervolgens wordt de schijf op de bus geschoven. Deze volgorde is bij montage eenvoudiger omdat de positie sneller en beter kan worden bepaald, het geheel is vrij over de as heen te verschuiven zolang er geen spanning op de bouten wordt gezet. In de Serax klembussen is een standaard of waar nodig een verlaagde spiebaan aangebracht. Indien de klembus in de volle lengte op de as gemonteerd kan worden is het vanwege de veel grotere klemkracht die met behulp van de trek- bouten wordt opgebracht niet noodzakelijk de spie te gebruiken, dat is zelfs het geval indien de bus minimaal voor 50% contact maakt met de as. Daaronder is het plaatsen van de spie wel noodzakelijk. Serax is daarom spieloos op een standaardr handels as te monteren. De as en bus dienen wel zuiver en vet vrij te zijn! De Serax klembussen die voorzien zijn met de code N + R zijn zowel op de normale- omgekeerde wijze te monteren. Dit kan noodzakelijk zijn indien de asstomp te kort is en dit voor montage noodzakelijk is.

Serax – gemakkelijke, preciese en snelle montage – groter over te brengen koppel – betere weerstand tegen het losdraaien in geval van trillingen

Een tandriemaandrijving is in vele gevallen een uitstekende vervanging voor een kettingaandrijving. Het voordeel van een tandriemaandrijving is dat deze stiller is, niet gesmeerd behoeft te worden en NOOIT hoeft te worden na gespannen. Een tandriemaandrijving is ook ideaal ter vervanging van een V-riem aandrijving, zeker op Lucht Behandelings Kasten. De bedrijfszekerheid zal vanwege het feit dat een tandriemaandrijving nooit nagespannen hoeft te worden en er nooit sprake is van slip aanmerkelijk toenemen. Vanwege de eigenschappen van een tandriemaandrijving zullen de onderhoudskosten en kosten voor energie fors worden gereduceerd. Voorwaarde is wel dat het frame van de LBK voldoende rigide is en de motorspanrails of spanplaten voldoende solide. Een tandriemaandrijving dient zijn ingestelde spanning onder alle omstandigheden, ook bij omschakelingen van hoge naar naar lage toerentallen, te behouden en is gevoelig voor bewegingen die de hartafstand beinvloeden. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan tandsprong ontstaan, dit is niet bevordelijk voor de tandriem. Een tandriemaandrijving functioneerd optimaal indien de LBK gelijkmatig opstart of omschakeld m.b.v een softstarter of frequentie regeling. Start de LBK op of om in ster driehoek dan is het noodzakelijk daar rekening mee te houden bij het ontwerp van de tandriem aandrijving, zeker bij de grotere vermogens. Een groot deel van het te behalen voordeel t.a.v. energie besparing gaat ten gevolge van het noodzakelijke over-design van de tandriemaandrijving verloren. Wat wel gehandhaaft blijft zijn de lagere kosten voor onderhoud en een grotere bedrijfszekerheid.

Download hier de documentatie >