Serax

Serax     

Nagenoeg alle apparaten worden aangedreven door middel van ronddraaiende assen. De constructeur heeft de keuze om schijven, kettingwielen en koppelingen, etc. uit te voeren met een as gat, één of meer spiebanen en dito stelschroeven en er op deze wijze een speciaal deel van te maken òf gebruik te maken van handels- componenten in de vorm van klembus materiaal. De voor- en nadelen zijn vlot duidelijk, ervan uitgaand dat er behoorlijke kwaliteits- eisen worden gesteld. Het voordeel van het bewerkte product kan liggen in bijvoorbeeld:

technische zin: lichter in gewicht, aanpasbaar aan bijzondere constructies

Helaas worden nogal eens prijzen voor bewerkingen geboden, die het onmogelijk maken om een volwaardig kwalitatief product te leveren. Vaak is het as gat niet zuiver rond en/of niet recht geboord dan wel is die spieban niet correct gestoken. De klant heeft dan met de goedkope prijs een montageprobleem in huis gehaald, hetgeen hem – zij het verstopt – in manuren veel geld kost. Wanneer men alle voor- en nadelen op een rijtje zet, blijkt snel dat de toepassing van klembus materiaal veel voordeliger is.

Voorraadtechnisch :

Kleinere voorraden kunnen worden aangehouden bij het gebruik van Serax klembus- materiaal, immers zowel de schijven als de as gaten liggen op de plank, grote hoeveel- heden afnemen per keer is niet nodig.

Kwalitatief en prijs technisch:

Serax klembus materiaal wordt altijd in grote tot zeer grote series aangemaakt. Zowel de materiaalkeuze als de bewerking spelen een grote rol bij het tot stand komen van de kostprijs. De kwaliteit van het materiaal, een hoogwaardige kwaliteit gietijzer, wordt bewust zeer hoog gehouden, omdat daardoor de hoeveelheid afval of uitval door materiaalfouten zeer gering blijft en dus de kostprijs niet of nauwelijks negatief wordt beïnvloed. De hoge materiaalkwaliteit heeft buiten de belangrijke eigenschap van een lange stand- tijd nog een groot voordeel : het gietwerk laat zich zeer goed bewerken,zodat de vol- automatische productmachines op maximale capaciteit kunnen werken, en daardoor topkwaliteit kunnen leveren tegen een scherpe prijs.

Destijds waren dit voldoende redenen om het Serax klembussysteem als eerste succesvol op de Nederlandse markt te introduceren.

De vergelijking

Serax is beter dan het Taper Lock systeem .… Hoezo?

*    De Serax bussen worden eenvoudigweg met de bijgeleverde standaard metrische inbus houten, op de juiste wijze in de V-snaar-, tandriem,- etc. schijf gemonteerd.        In tegenstelling tot de montage van Taper-Lock bussen, waarbij dit soms nodig is,behoeft er bij het Serax systeem geen hamer, doorslag of dergelijke aan te pas te komen om de conische delen samen te brengen.        Bij Serax is het gebruik van smeermiddelen niet toegestaan. Het inoliën geldt uitsluitend voor de bouten.

*    Serax bussen worden aanmerkelijk eenvoudiger gemonteerd dan Taper- Lock producten.         Taper- Lock heeft ”halve” gaten, afwisselend voorzien van schroefdraad in BSW inch-maat dan wel glad, zowel in de schijf als in de klembus.         De bus moet zodanig in de schijf worden geplaatst, dat een half draadgat correspondeert met een half glad gat.         Deze constructie wordt gebruikt voor zowel montage als demontage.         De Serax bussen worden gemonteerd met behulp van normale metrische inbusbouten in normale draadgaten.  

*    Serax producten zijn veel gemakkelijker los te nemen dan de Taper- Lock types.        De forse inbusbouten oefenen een veel grotere afdrukkracht uit op de busflens dan de kleine Taper Lock stelschroeven, die met hun grove draad slechts afsteunen op halve schroefdraad.

Door het gebruik van trekbouten is bij Serax de kracht die uitgeoefend wordt op de conische vlakken veel groter dan de kracht die ontstaat bij het gebruik van het Taper- Lock systeem (drukbouten op halve schroefdraad). Het resultaat hiervan is dat Serax dubbel zo vast op de as wordt gemonteerd. De kans op axiale beweging bij gebruik van het Serax product is nagenoeg afwezig.

*   Serax klembus materiaal voldoet altijd aan de hoogste eisen, omdat slechts één firma eigenaar is van het systeem, en de licentiehouders scherp worden gecontroleerd.       Het Taper Lock systeem kent onwaarschijnlijk veel varianten onder de naam Taper- Bush (in theorie doch niet in de praktijk uitwisselbaar met Taper-Lock) waardoor er, onder concurrentie druk, veel kaf onder het koren is.

*   Serax is symmetrisch en daardoor beter in balans dan Taper-Bush vanwege het gaten-patroon en vanwege het feit, dat de zaagsnede zich in veel gevallen nagenoeg direct tegenover de spiebaan bevindt.

*    Serax materiaal is beter bestand tegen loslopen dan Taper-Lock door het gebruik van fijnere schroefdraad en de aard van de belasting van de montage

*    De uitlijning van Serax producten is veel eenvoudiger, doordat men de schijf op de bus trekt; dit in tegenstelling tot Taper-Lock, daar moet de bus in de schijf worden geduwd.

*    Het is eenvoudiger met het Serax systeem om producten te monteren met een minimum aan axiale speling omdat de bussen een grotere boringslengte hebben dan de Taper-Lock types.

*    Mocht er zich desondanks toch een probleem voordoen, bijvoorbeeld door foutmontage met  axiale speling dan volstaat het eenvoudigweg de montagebouten na te trekken,  dit in tegenstelling tot Taper-Lock waarbij dit euvel moeilijk te corrigeren is.

*     Zowel de Taper-Lock als de Serax montagebouten werken als spieën tussen de bus en de schijf.         Omdat de Serax bouten een grotere werklengte hebben, kunnen grotere koppelwaardes        worden toegelaten.

In welke situatie heeft Taper-Lock een voordeel ten opzichte van Serax :

*    Taper-Lock heeft kortere boringen, de schijven kunnen op kortere assen worden gemonteerd. ( De montage op kortere assen is bij demontage vaak een zeer groot nadeel).

Beschikbaarheid:

Het klembus systeem ”met de flens” – Serax en het Amerikaanse QD – is wereldwijd het meest toegepast doch niet uitwisselbaar. Door geheel Europa zijn er Serax importeurs met een netwerk van dealers en wederverkopers.

De dichtheid van het Taper-Lock/ Taper-Bush stockisten net is wereldwijd gezien groter.

Montage handleiding voor Serax Klembussen

Serax klembussen zijn, afhankelijk van het type bus, op 2 manieren te monteren, montage wijze “N” of “R”. Montage wijze “N” staat voor de Normale montage, “R” voor de Omgekeerde. Er zijn 4 bus uitvoeringen, Type I, II, III en IV, deze zijn alle op de “N” wijze te monteren. Klembussen van het type III & IV zijn Omgekeerd te monteren.

Montage

1° – Controleer of de boring alsmede het conische gedeelte van de klembus ontdaan zijn van vuil, vet. 2° – Plaats de klembus op de as, naar gelang van de toepassing, met of zonder spie. Indien een spie gebruikt wordt, moet ervoor worden gezorgd, dat de bovenzijde van de spie de spiebaan in de klembus niet raakt. 3° – Reinig de conische boring van de schijf (geen vet, geen vuil). Plaats de schijf zodanig op de klembus dat boutgaten samenvallen. 4° – Bouten onder de kop en op de schroefdraad inoliën en deze daarna aanbrengen in de gaten. Vervolgens de bouten gelijkmatig en beurtelings aandraaien totdat deze vast zitten zonder het aantrekkoppel te overschrijden.

Demontage

Bouten geheel losdraaien. Een van de bouten in het afdruk gat van de naaf draaien totdat de schijf loskomt.

Op de hoogte blijven?