Magic-Grip-T

Magic-Grip-T® Klembus V-riemschijven

Het Magic-Grip-T klembus systeem is een gepatenteerd ontwerp van PTP. Dit klembussysteem is een combinatie van het Taper-Lock klembus systeem en het Serax klembus systeem met voor de gebruiker de voordelen van beide onwerpen in één ontwerp. 
De MGT klembus ziet er uit als een Taper-Lock klembus maar werkt niet met druk bouten die de verbinding tussen schijf en as tot stand brengt. 

Het kenmerk van een Serax klembus is dat deze klembus de verbinding tussen schijf en as realiseert door middel van trekbouten die ingrijpen in de tapgaten in de kraag van de klembus. Door de trekbout constructie ontstaat een optimale klemkracht waarbij de trekbouten de maximale klemkracht levert gegeven het aanhaalmoment van de bouten. Loslopen van de bouten als gevolg van trillingen in de aandrijving is practisch uitgesloten. Het gevolg van het Serax ontwerp is een langere bus. Dat nadeel is deels opgelost door introductie van R- bussen naast de N- Bussen waardoor vele bussen Reverse (omgekeerd) in schijven gemonteerd kunnen worden. Maar helaas niet in alle gevallen.

Een MGT klembus heeft net als een Taper-Lock klembus geen kraag. Door tapgaten in de klembus aan te brengen en het ontwerp van de de naaf van de V-riemschijf zodanig aan te passen dat hierin gaten kunnen worden aangebracht om de verbinding tussen schijf en klembus te realiseren ontstaat een Taper-Lock bus systeem met trekbouten waarbij de naaf van de schijf fungeert als de kraag van de Serax klembus. Zie daar de voordelen van 2 ontwerpen samengevoegd in één klembussysteem, Magic-Grip-T. Net als bij het Serax klembussysteem wordt de klembus als eerste op de juiste plaats voor uitlijning op de as geplaatst en vervolgens wordt de schijf op de klembus geplaatst. Zowel motorzijde als machine zijde van de schijf en bus zijn altijd vlak (in lijn) waardoor een snelle en juiste uitlijning mogelijk is. Het voordeel van deze werkwijze is evident, de monteur heeft beide handen vrij om een wat zwaarder type schijf op de klembus te schuiven en de bouten te plaatsen.

Dat is bij het Taper-Lock systeem zeer zeker niet het geval omdat eerst de schijf over de as moet worden gebracht waarna de klembus kan worden aangebracht. In dat geval is dit bij zwaardere schijven al snel een klus voor 2 monteurs. Een die de zware schijf vasthoud terwijl de ander de bus plaatst. En tijd is geld want ook bij het vinden van de juiste positie van de schijf op de as dient het verschuiven van bus en schijf daardoor steeds uitgevoerd te worden door 2 monteurs. Het is te danken aan het originele ontwerp van de Magip-Grip-T klembus dat de schijven zo eenvoudig op de klembus kunnen worden geplaatst. Het onderscheidende verschil zit hem in de richting waarin de 1:12 conische klembus in de schijf wordt geplaatst. Het deel van de klembus met de grootste diameter wordt zowel naar motor als aan te drijven machine zijde geplaatst. Hierdoor wordt een hoge klemkracht gerealiseerd op de as waardoor spie loze motage mogelijk is.

De zelfklemmende werking voortvloeiend uit de gekozen boor tolerantie M8 voor het asgat draagt bij tot een eenvoudige uitlijning omdat de bus klemt zodra de schroevendraaier, die nodig is om de bus te openen om deze over de as naar de juiste positie te kunnen verschuiven, wordt verwijderd. Bij het TaperLock systeem lukt dit niet, de cone zit precies anders om en zodra de naaf van de schijf en de cone van de klembus elkaar raken klemt de klembus al zodanig dat schuiven over de as al bijna niet meer mogelijk is. Verschuiven is dan mogelijk als de schijf weer los van de bus is. Door de naaf van de schijf over de MGT bus te schuiven wordt deze juist gecentreerd door de in het ontwerp van de bus gekozen conische richting; de grote diameter van het conische gat in de schijf sluit aan op de kleine diameter van de bus.

Het aanhaal moment waarmee de bouten moeten worden vastgezet is opmerkelijk laag. De richting van de cone in het ontwerp zorgt ervoor dat de schijf eenvoudig gedemonteerd kan worden zonder dat de bus los van de as komt. Door de trekbouten in de onderliggende afdruk tapgaten te plaatsen en op spanning te brengen komt de schijf los van de bus. Moet de bus van de as is dat simpel te realiseren, zelfs wanneer sprake is van de onontkoombare wrijvings-corrosie of passingsroest. De MGT bussen zijn gefosfateerd om corrosie tegen te gaan. 

De Magic_Grip-T klembus is momenteel het enige systeem dat demontage mogelijk maakt zonder dat de uitlijning van de aandrijving wordt verstoort. Dat draagt bij tot substantiele tijdsbesparing en lagere onderhoudskosten voor het wisselen van schijven.     
     
De voordelen en kenmerken van het MGT systeem in het kort:     
     
* Maximale klemkracht van de bus op de as door trekbouten, pasboring M8      
* Eenvoudige uitlijning en montage van de schijven     
* Eenvoudige demontage van de schijven     
* Gefosfateerde behandeling van de bussen tegen corrosie, eenvoudige demontage van de bussen     
* Zuivere bewerking van de groeven volgens ISO 4183 voor een optimale kracht overdracht en minimale slijtage van      
   de V-riemen door oppervlakte ruwheid volgens ISO 254     
* Inzetbaar voor zowel smalprofiel V-riemen als klassiek profiel V-riemen     
* Uitstekende kwaliteit giet ijzer GG20     
* Gebalanceerd volgens norm G16 ISO 1940     
* Leverbaar voor Z/SPZ, A/SPA, B/SPB, C/SPC profiel V-riemen  

Op de hoogte blijven?