DID SSLT X-ring ASA Rollenketting

DID RVS rollenketting met de kenmerken van een ketting die zowel slijtage- als omgevingsfactoren bestendig is.    
Door X-ringen tussen de zijplaten van de standaard RVS ketting te plaatsen heeft de SSLT X-ring ketting een factor 5-10 hogere slijtage weerstand in vergelijk met een standaard RVS ketting.  
Deze verbetering resulteert in een aanzienlijke reductie van de operationele kosten, door lagere kosten voor onderhoud, minder down-time en een langere stand tijd. 
 
Deze ketting wordt geadviseerd in omstandigheden waarin de ketting wordt blootgesteld aan chemische middelen, zeewater of zout water, afvalwater zoals dit o.a. het geval is in chemische fabrieken, waterzuiveringsinstallaties, in omstandigheden waar sprake is van een hoge temperatuur zoals bij drooginstallaties, warmte behandelings ovens en verbrandingsovens. 
Let bij de selectie van de ketting op de maximaal toegestane belasting! Deze is voor RVS ketting lager dan een standaard 
stalen rollenketting! 
 
Waarschuwing 
Vanwege de eigenschappen van RVS kunnen spanning-scheurtjes en -kratertjes ontstaan die veroorzaakt worden    
door chloorhoudende chemicaliën. 
 
Kenmerken en afmetingen DID SSLT ASA rollenketting in mm

did sslt

did sslt 2

√: corrosie bestendig 
Δ: afhankelijk van de omstandigheden corrosie bestendig 
x: niet corrosie bestendig 
Tenzij anders aangegeven werden de testen uitgevoerd bij een temperatuur van 20°C.