Waarom preventief onderhoud?

Actra World

Preventief onderhoud van industriële riem aandrijvingen

 In vergelijking met de constante smeringsproblemen die gepaard gaan met kettingaandrijvingen, of de mechanische problemen en hoge kosten die gepaard gaan met tandwielaandrijvingen, zijn riemaandrijvingen de meest kosteneffectieve, betrouwbare manier van krachtoverbrenging.
Deze betrouwbaarheid kan echter alleen worden verkregen als de riemaandrijvingen goed gemonteerd en onderhouden worden.
Elke industriële riem aandrijving die goed ontworpen is, met riemen geselecteerd voor de toepassing, heeft het ingebouwde potentieel voor een lange stand tijd.
Gekoppeld aan een regulier onderhoudsprogramma lopen uw riem aandrijvingen relatief lang en probleemloos.

Wanneer eenvoudige routine inspecties uit te voeren?

Voor kritische aandrijvingen in uw proces
Hier volstaat een snelle visuele en gehoorinspectie om de één tot twee weken.

Voor normale aandrijvingen in uw proces
Hier volstaat voor de meeste aandrijvingen een snelle visuele en gehoorinspectie eens per maand.

Onderhoud heeft twee aspecten:


1. kortere, regelmatige preventieve inspecties zonder of met een korte stilstand van de machine
2. grondige inspecties met een langere stilstand van de machine

Ad 1. Dit is een eenvoudige inspectie van de aandrijving
Maak wekelijkse aandrijvingsinspectie een normaal onderdeel van uw preventieve werkzaamheden
– Kijk en luister naar ongebruikelijke trillingen of geluiden terwijl u de aandrijving in werking observeert
– Een goed ontworpen, correct gemonteerde en goed onderhouden aandrijving zal soepel en stil werken
– Inspecteer de beschermkap op loszitten of schade
– Houd de beschermkap vrij van vuil en vuilophoping
Elke ophoping van stof en vuil op de beschermkap werkt als isolator en kan ertoe leiden dat de aandrijving te warm wordt
Boven 60⁰C kan een interne temperatuurstijging van 10⁰C de levensduur van de V-riem halveren
– Zoek olie of vet sporen komend uit de beschermkap. Dit kan wijzen op te rijk gesmeerde lagers
Olie en vet tasten rubberverbindingen van riemen aan, waardoor ze gaan zwellen en vervormen
– Controleer of de motorsteunen goed vastzitten
– Controleer de motor spanplaten of rails om te zien of ze schoon en licht gesmeerd zíjn

Wanneer uitgebreide inspectie uit te voeren

Een uitschakeling van de aandrijving, voor een grondige inspectie van riemen, poelies en andere aandrijfcomponenten, is om de 3 tot 6 maanden noodzakelijk.
Dit is zeker te adviseren voor de machines met de meer kritische aandrijvingen binnen uw proces.
Ervaring met uw eigen machines is de beste richtlijn voor de frequentie waarmee u de riemaandrijvingen gaat inspecteren.
De volgende factoren zijn van invloed op de frequentie van de inspectie van de aandrijving:
* de operationele snelheid van de machine;
* de operationele bedrijfscyclus ;
* de kritische eigenschappen van de machine;
* extreme omgevingstemperatuur;
* omgevingsfactoren ;
* de toegangkelijkheid.

Grondige inspectie

Riemaandrijvingen vereisen regelmatig een grondige inspectie.
Door onderstaande stappen te volgen, kunt u efficiënt, veilig en met weinig inspanning een riem aandrijving onderhouden.
Dit is zeker het geval indien u eerdere aanbevelingen voor eenvoudige, routinematige inspecties opvolgt.

Stap 1. Controleer de beschermkap
* Controleer de beschermkap van de aandrijving op slijtage en beschadigingen.
* Let op tekenen van slijtage door aanlopende aandrijfcomponenten.
* Maak de beschermkap schoon.

Stap 2. Riem controle
Markeer een punt op de riem en draai de aandrijving.
Loop de gehele riem na en controleer op scheuren, gerafelde plekken, inkepingen, of ongebruikelijke slijtage patronen.
Controleer de riem(en) op sporen van overmatige hitte. Ruikt de riem naar verbrand rubber?

Stap 3. Schijven controleren
Controleer de schijven op ongebruikelijke slijtage of schade.
Controleer bij synchrone riemaandrijvingen de poeliediameters over de tanden om er zeker van te zijn dat ze aan de toleranties voldoen.
Schijven controleren op juiste uitlijning.

Stap 4. Controleer de andere aandrijfcomponenten
Onderzoek lager blokken op juiste uitlijning en smering, te weinig- of teveel vet, beide is niet goed!
Controleer de motorsteunen, deze dienen vast te zitten en voldoende stevigheid te bieden.
De spaninrichting van de aandrijving, met name spindels van platen of rails dienen goed gangbaar te zijn.

Stap 5. Controleer de riem spanning
Foutieve spanning van de riemen – te hoog, te laag – kan problemen veroorzaken.
Bij te weinig spanning kunnen V-riemen gaan slippen of een slaande beweging maken, synchrone riemen kunnen over de tanden springen.
Ervaren monteurs beweren de riemspanning met hun duim te controleren.
Wij adviseren een ​​spanningstester te gebruiken, die zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurigere spanningsmeting.
Ons motto ‘meten is weten, gissen is missen’.

Ontdek ons op de sociale media