Partnership

Benut de kracht van partnership

“Waarom gaan bedrijven samenwerkingsverbanden aan?”

Het is een geweldige vraag. Eerst een definitie. Een zakelijk
partnerschap is een relatie tussen bedrijfsgroepen die bereid
zijn kennis, ervaring en informatie te delen om te kunnen
ontvangen wat zij graag willen. Het is een uitwisseling van
waarde om samen meer succes te hebben. Meestal is er
sprake van een getekende overeenkomst of een schriftelijke
onderliggende intentie aanwezig, tevens zijn er regelmatig
voortgangsevaluaties.

Wat is de gecreëerde waarde van een partnerschap?
De gecreëerde waarde, bouwsteen van het Partnership, vormt de output van de samenwerking. Door waarde-input van beide partners te combineren in een samenwerkingsactiviteit wordt waarde tussen hen overgedragen. 

Deze samenwerking maakt het voor elke partner mogelijk een innovatieve vorm van waarde te creëren die ze kunnen toepassen om de doelstellingen te realiseren.

Selecteer één van de 3 niveaus:

Partnerschap de brug tussen intentie en innovatie

Een partnerprogramma lanceren: waarom, wat en hoe

Maak een afspraak met een van onze Sales Advisors

Level 1

GEMAK

Ontvang voordelen door voor de status gemak te kiezen. Dit is samenwerking op basis van dagelijkse bestelling. In deze vorm van samenwerking valt de keuze automatisch voor leveringen tegen de normale voorwaarden.

Level 2

ONDERSTEUNING

Actra heeft veel diepgang in producten waardoor de relatie in deze vorm van
samenwerking kan rekenen op ondersteuning in de vorm van het delen van
technische kennis en ervaring en dit eenvoudig kan implementeren.

Er is ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op productlijnen om de samenwerking te intensiveren door naar het derde level te gaan. Niet elke organisatie zal over de technische middelen beschikken. Daarom hebben we een programma ontwikkeld om relaties met een grotere behoefte aan een intensievere samenwerking te ondersteunen.

Level 3

INTENSIEVE SAMENWERKING

We bieden een programma dat eerlijk, open en transparant is als het gaat om het bepalen van het partnerschapsniveau. Dit bepaalt op zijn beurt het niveau van de voordelen waar de partner recht op heeft.
Hoe meer criteria, hoe hoger het partnerschap niveau hoe groter de voordelen die de partner in samenwerkingsverband ontvangt.

Ons contacteren

Of neem direct contact met ons 033 422 58 22