Energie besparing op uw luchtbehandelingskast

In het blad Management Team van december 2009 was reeds te lezen dat 76,6% van de managers zegt dat CO2- reductie ten koste mag gaan van WINST??!!

70,6% van de managers zegt positiever over duurzaamheid te denken dan voorheen en 42,2% zegt hier zelfs de strategie op aangepast te hebben!!??

Maar Zeggen en Denken is iets anders dan Doen en Handelen !

Want; kan de manager de beslissing die hij vandaag gaat nemen en die ten koste gaat van de WINST morgen nog uitleggen?

De 22,7% van de managers die vinden dat het terugdringen van CO2- uitstoot niet ten koste mag gaan van de winst van het bedrijf hoeven de beslissing die zij niet nemen morgen ook niet uit te leggen. De 0,7% die geen mening heeft kunnen we aan de 22,7% toevoegen want ook hen gaat het maar om een ding…. De knikkers en niet om het (milieu) spel!

Winst, daar gaat het om, de rest is onzin!

Bent u als manager verantwoordelijk voor de inkoop, verkoop, aankoop of het onderhoud van Lucht Behandeling Kasten?
Dan kunt u de beslissing die u vandaag? gaat nemen ten aanzien van CO2- reductie, kostenbesparing op zowel energie als onderhoud morgen nog uitleggen!

Wij kunnen u daarbij helpen!

Met behulp van ons LBK optimalisatie plan zullen wij u aangeven op welke wijze u CO2-reductie en kosten besparing gaat realiseren. Zonder dat dit ten koste gaat van de WINST ( indien u er voor open staat en kiest) maar WINST gaat opleveren.
U zorgt voor de balans tussen de korte termijn doelstellingen en uw lange termijn strategie want u zorgt ervoor dat de korte termijn doelstellingen worden gerealiseerd terwijl u de lange termijn strategie niet uit het oog verliest.
Het LBK optimalisatie plan biedt concrete oplossingen voor energie zuinige, onderhoudsarme, betrouwbare, goed functionerende Lucht Behandeling Kasten. Dat laatste tot grote tevredenheid van degenen op de werkplekken en afdelingen waar de behoefte aan kwalitatief goede lucht groot is en voor wie en reden waarom de Lucht Behandeling Kasten tenslotte zijn aangeschaft.

Meer weten? Maak een afspraak met een van onze adviseurs?

Bekijk nog meer cases

GBI van Dijk bouw en techniek

UITGELICHTE PARTNER: GBI VAN DIJK BOUW EN TECHNIEK

Bekijk case